மெய்தொட்டுப் பயிறல் - கவிதாஞ்சலி 4

இலக்கியத்தில் களவொழுக்கத்தின்போது   தலைவியின் வேட்கையை உணர்ந்த தலைவன் எண்வகைச் செயல்களை ஆற்றுவான். தலைவிக்கும் காதல் உடன்பாடு இருக்கிறது. ஆனால் அவள் பெண்மையின் நலன்கள் அவளைத் தடுக்கிறது. அவற்றை நீக்கவேண்டும். அதன்பின்னரே கூடல் நிகழும்.இவற்றை மெய்தொட்டுப் பயிறல்,பொய்பாராட்டல்,இடம்பெற்றுத்தழாஅல்,இடையூறு கிளத்தல்,நீடுநினைந்திரங்கல்,கூடுதலுறுதல்,சொல்லியநுகர்ச்சி,தீராத்தேற்றம் என்று எண்வகைச் செயல்களாக வகைப்படுத்துகின்றன.

தலைவியின் அச்சமும் மடமும் நாணமும் நீங்கும் பொருட்டு அவளைத் தீண்ட முற்படல் மெய்தொட்டுப் பயிறல் எனப்படும். 'பயிறல்' என்பது தீண்ட முயலுதல் எனும் பொருள் கொள்ளும் என்கின்றனர். இவ்வாறு முயலும்போது தலைவியிடம் பலவகை மாற்றங்கள் நிகழும். "நிலவே கேளு! உன்  ஒளி இவளின்  முகத்தை விட பிரகாசமாய் இருந்தால் நான் உன்னையே மணப்பேன்" என்றெல்லாம் பொய்பாராட்டல்  நிகழும். இதில் பொய் சொல்லி நெருங்குதல் பற்றிக் கூறும் பாடல்கள் நிறைய இருக்கின்றன. அவள் மேல் அமர்ந்த வண்டைத் துரத்தும் சாக்கில் அவள் கூந்தல் திருத்தி, நுதல்  தடவி, வண்டினையும் ஓட்டிவிட்டு மெல்லடிகளைத் தடவுகிறான். 'இடம்பெற்றுத்தழாஅல்' என்பது பொய்பாராட்டலை தலைவி கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும்போது அந்தச் சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி அவளை நெருங்குதலைக் குறிக்கும்.

இந்திரா படத்தில் இடம்பெற்ற "தொடத் தொட மலர்ந்ததென்ன" பாடலில் இந்த அழகியலைக் காணலாம். அத்தனை மெலிதான வரிகள். "தொடத்தொட மலர்ந்ததென்ன பூவே" என்று இலக்கியம் சொல்லும் மெய்தொட்டுப் பயிறலை வரிகளில் அத்தனை நயம்பட சொல்கிறது  வைரமுத்து வரிகள். "மழை வர பூமி மறுப்பதென்ன" எனத் தொழுகிறான். "பனிதனில் குளித்த பால்மலர் காண இருபது வசந்தங்கள் விழி வளர்த்தேன்" என்று பொய்பாராட்டி நெருங்குகிறான்."இலை மூடும் மலராக இதயத்தை மறைக்காதே.மலர் கொள்ளும் காற்றாக இதயத்தை உலுக்காதே"  என்கிற வரிகள் இடையூறு கிளத்தலை அழகாகச் சொல்கிறது. "இடையூறு கிளத்தல்" என்பது தலைவி நாணி தன்னை மறைத்துக்கொள்ளுதலை சொல்கிறது.

இந்தப் பாடலில் வார்த்தைகளை உச்சரிப்பதற்கு ஒரு கண்ணியமான ஆண் குரல் வேண்டும். காரணம், கவிதையில் காமம் மட்டும் இல்லை . அன்பும் மிகுந்து இருக்கிறது. இதையெல்லாம் சேர்த்து  வார்த்தைகளில் தெய்வத்தன்மையைக் கொண்டுவந்தது பாலசுப்ரமணியத்தின் குரல்.

Comments

Popular posts from this blog

இது உங்களுக்கும் நிகழ்ந்திருக்கும் !-விஞ்ஞான விளக்கம்

வைரமுத்து : ஈக்கி போல நிலவடிக்க!

பேய்கள் - விஞ்ஞான விளக்கம்