மலரினும் மெல்லிது காமம் 04 - பருகுதல்Loving is a journey with water and with stars
with smothered air and abrupt storms of flour:
loving is a clash of lightning-bolts
and two bodies defeated by a single drop of honey. - Neruda

காதல் மொழியைப் பொறுத்தவரையில், "பருகுதல்" என்கிற சொல் ஒருவித தீவிரத் தன்மையைக் குறிப்பது. காதல் தன் துணையைச் சுமை என்று அறியாது. அதேபோல, உயிர் உறையும் காமத்தில்/காதலில் சகலதும் தூய்மையானது. 

பருகுவன்ன காதலொடு திருகி
மெய் புகுவன்ன கை கவர் முயக்கம் 

பருகுதலை உடைய தீவிரக் காதலில் ஒருவரையொருவர் முயங்கி உறங்குகிறார்கள். இருவரும் ஒருவரே போன்று தழுவி இருக்கிறார்கள். அப்படி இருக்கிறவர்கள்கூட புலம்புகிற அளவுக்குக் கொடியது இந்த மழையும் வாடைக்காற்றும் என்று அகநானூற்றுத் தலைவி சொல்கிறாள். தலைவன் இருந்திருந்தால் மழைத்துளி பட்ட இதழ்களைப் பருகி இருப்பான் என்கிற ஏக்கம் அவளுக்கு இருக்கலாம். 

சங்கப்பாடல்களில் அகநானூறு, பரிபாடல், கலித்தொகை எல்லாம் தலைவன் பரத்தையரோடும் தலைவியரோடும் நீராடுவது பற்றிச் சொல்கின்றன. தலைவன் மார்பை தெப்பம் என்று நினைத்து பெண்கள் ஆடுவர். 

பெண்கள் வைகையில் நீராடுவர்.  பெண் ஒருத்தி மார்பில் சந்தனச் சாந்து/ பூச் சாந்து  பூசி வைகையில் நீராடுகிறாள். தன் மார்பில் பூசிய சாந்தை அவள் துடைக்கவில்லை. வெண் துகிலெடுத்து மூடுகிறாள். சிவந்த நீரைத் துகிலால் மூடினால் எப்படியிருக்கும்! பூ நறுமணத்தோடு மலர்ந்திருப்பது போல தோற்றம். தலைவன் நெருங்கி அவள் மார்பிலிருந்த சிவந்த நீரைத் துடைத்துவிட்டுக் கூடுகிறான். அவன் மருவியதும் அவள் பூத்து நிற்பதைப் பரிபாடல் பதிகிறது. பெண்கள் குளித்துவிட்டுப் போன நீர் நிறம் பெற்று அத்தனை அழகோடு விளங்கியதும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. 

கொடுத்து வைத்த நதி! அவள்  குளித்த சுகத்தைச் சுமந்து நிற்கிறது. சிவப்பு நிறம் கொண்டு நாணம் பூத்து நிற்கிறது. நீர் நுழையா இடம் ஏது!  வைரமுத்துவின் தலைவன் அவள் குளித்த சுகத்தைக் கேட்கிறான். தொழுகின்ற காதலை வைரமுத்து பிழை விடாது சரியாகப் பிரதிபலித்தார். "தீர்த்தம்" என்கிற சொல் மொத்த வரியையும் சீர்படுத்தி நிற்கிறது. 

"தேவதை குளித்த துளிகளை அள்ளி தீர்த்தம் என்றே நான் குடிப்பேன்."

மழையிலும், நீரோடும் அவளோடு கூடும் பொழுதிலே வடிகின்ற துளிகளோடு  சேர்த்து அவளையும் பருகும் காதல். மடலிலே நீர்த்துளி கொண்ட பூக்கள் ஒரு புது ஒளி பெற்று விளங்குவதுபோல, இரு உடல்களிடையே  நீரோடு கொள்ளும் காதல் எக்கணமும் புதிது.
"Loving is a journey with water and with stars

Comments

Unknown said…
அருமை;)

Popular posts from this blog

இது உங்களுக்கும் நிகழ்ந்திருக்கும் !-விஞ்ஞான விளக்கம்

வைரமுத்து : ஈக்கி போல நிலவடிக்க!

பேய்கள் - விஞ்ஞான விளக்கம்