நாசா கண்டுபிடிப்புகள் - எமது அன்றாட பாவனையில் ......

நீர்  வடிகட்டி
1950 களிலேயே நீரை சுத்திகரிக்கும் உபகரணங்கள் இருந்தது ஆனால் நீரை நீண்ட காலமும் நெருக்கடியான சூழ்நிலைகளிலும் சேமித்து வைக்க வேண்டிய தேவை நாசாவுக்கு இருந்தது.


முதன் முதலாக நீர் வடிகட்டி பாவிக்கும் போது கறுப்பு துகள்கள் அவதானித்திருப்பீர்கள் . சில்வர் அயன்களே அவை . அவை பட்டீரியாக்களை கொள்வதற்கு பாவிக்கப்படுபவை .

துளையிடும் இயந்திரம் 

1960 களில் நடுப்பகுதியில் நிலவிற்க்கு செல்ல முயற்ச்சிக்கும் போது நிலவில் இருக்கும் படிமங்கள் பொருட்களை கொண்டு வர வேண்டிய நிலை இருந்தது நாசாவிற்கு. அதற்க்காகவே பாரம் குறைந்த ஆனால் சக்திவாய்ந்த மின்காந்தம்  கொண்ட  ஒரு கருவியை அறிமுகப்படுத்தினர்.


ப்ளாக் & டேக்கர் (Black and deccor ) நிறுவனம் இதை பின்னர் சாதாரண மக்கள் பாவனைக்கு என சிறப்பாக வடிவமைத்து வெளியிட்டது .

புகையை அறியும் கருவி 


1970 களில் sky lab செய்துகொண்டிருந்த போது அதில் ஏதாவது நெருப்பு ஏற்ப்பட்டால் அதை எப்படி அறிவது என சிந்தித்த போதே தற்போது சாதாரண பாவனையில் உள்ள புகையை அறியும் கருவி(ionization smoke detector )  அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது .  americium-241 என்ற  கதிர்ப்பை ஏற்ப்படுத்தும் மூலக்கூறு பாவிக்கப்பட்டு வருகிறது . ஒட்சிசன் நிற்றிஜென் போன்றன அதனூடு சென்று அதனை அயனாக்கம் செய்து ஒரு இலத்திரனை உருவாகுகின்றன . வேறு வாயு துணிக்கைகள் வரும் போது அவை தடைப்படும் . அப்போது சத்தம் இடும் ..

உடையாத கண்ணாடி


விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள் பாவிக்கும் தலைக்கவசம் தற்போது பாவனையில் உள்ள உடையாத கண்ணாடி போலவே வடிவமைக்கப்பட்டது . விண் வெளியில் உள்ள தூசு துணிக்கைகளில் இருந்து பாதுகாக்கவே இவை பாவிக்கப்பட்டன . பின்னர் இதுசாதாறன மூக்கு கண்ணாடி பாவனைக்காக வடிவமைக்கப்பட்டது . கீறல் குறைவானதாகவும் வடிவமைக்கப்பட்டது .

பல்கிளிப்


கூடுதலானோர் பல் பிரச்சனைக்கு பாவிக்கும் பல் கிளிப்புகளின் உலோகம்(translucent polycrystalline alumina (TPA).   நாசாவால் வெப்பத்தை தேடும் மிசயிலின் அன்டேனா (Antena ) க்கு பாவிக்கப்பட்டது . அது மிகவும் உறுதியாகவும் இலகுவாகவுமிருந்ததால் தனை unitech நிறுவனம் பல் கிளிப்புகளாக  வடிவமைத்த்தது .

விளையாட்டு பாவனை சப்பாத்துகள் 

உண்மையில் நாசா நிலவுக்கு பயணித்தபோது எதிர் நோக்கிய பிரச்சனைகளுக்கு முடிவு கட்டவே இந்த சப்பாத்து கண்டு பிடிக்கப்பட்டது  . இதில் காற்று நன்றாக உள் சென்று வரக்கூடியவாறும் இலகுவானதாகவும் வடிவமைக்கப்பட்டது .

Comments

Popular posts from this blog

இது உங்களுக்கும் நிகழ்ந்திருக்கும் !-விஞ்ஞான விளக்கம்

வைரமுத்து : ஈக்கி போல நிலவடிக்க!

பேய்கள் - விஞ்ஞான விளக்கம்